Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)

Vad är SFI?

Svenska för invandrare, SFI, är en utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Vem har rätt att studera SFI?

Du som ska studera på SFI måste uppfylla följande krav:

  • Vara folkbokförd i Nordmalings kommun
  • Vara 16 år eller äldre
  • Sakna grundkunskaper i svenska

Till utbildningen kan du söka dig oavsett om du inte har lärt dig ett skriftspråk, har kort skolbakgrund eller om du är läs- och skrivkunnig i ett annat skriftspråk än svenska.

Hur ansöker jag om att studera på SFI?

För att studera på SFI, kontakta vår SFI samordnare. Du bokar då en tid när du får träffa SFI-samordnare. Utifrån tidigare erfarenheter placeras du sedan i någon av utbildningens olika grupper beroende på studietakt och tidigare utbildning.

Till mötet måste du ta med:

  • Pass
  • Beslut från Migrationsverket
  • Legitimation

Om du har betyg eller dokument med dig från hemlandet som visar att du fullföljt en gymnasieutbildning eller universitetsutbildning, ta gärna med dessa till skolan. Du som läser SFI hos oss börjar på den språkliga nivå som bestäms utifrån förkunskaper och är färdig med dina studier när kunskapsmålen uppnåtts.

Hur lång är utbildningen?

Kurstiden är individuell. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper, planerad studieväg samt dina förutsättningar att lära dig det nya språket.

Hur fungerar SFI?

SFI är grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål. Utbildning i svenska för invandrare ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Undervisningen är lärarledd. I undervisningen ingår samhällsinformation och kulturella jämförelser. Du som studerar ska under utbildningstiden få insikter i hur man lär sig språk, hitta egna strategier och få verktyg för din fortsatta språkutbildning.

SFI i Nordmaling bedrivs på fyra olika nivåer: A-D samt alfabetiseringsnivå för deltagare som saknar läs- och skrivkunskaper i sitt modersmål.

Studierna i svenska sker på heltid inklusive självstudier. Arbetsförmedlingen har ett övergripande etableringsansvar och ansvarar för förberedande arbetsinsatser och samhällsorientering.

Inom SFI får du också lära dig att använda dator och internet som är till stor hjälp vid språkinlärning. Individens behov och inlärningstakt står i centrum och eleverna har tillgång till bibliotek, IT-teknik i undervisningssyfte, lexikon och skrivare.

Kontakta SFI-samordnare

Länk till kontaktuppgifter för SFI-samordnare (intern länk)