Olyckor

Du ska kontakta miljökontoret om du under arbetet råkar ut för en olycka som förorenar mark. Om du råkar ut för en olycka där olja, drivmedel eller andra kemiska ämnen läcker ut i omgivningen ska du först kontakta räddningstjänsten (112). Därefter måste du undersöka föroreningens omfattning och spridning och lämna in en saneringsanmälan till miljökontoret.

Upptäckt vid grävarbeten

Om du upptäcker en förorening i mark eller grundvatten när du gräver ska arbetet omedelbart stoppas och du ska omgående kontakta miljökontoret. För att få fortsätta gräva i ett förorenat område behövs en anmälan till miljökontoret. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Kontakt

Miljökontoret

  • Telefon: 0930-140 00 vxl.
  • E-post:miljo@nordmaling.se
  • Adress: Nordmalings kommun, 914 31 Nordmaling