Studiehjälp, inackorderingstillägg

Från och med kvartalet efter det man fyller 16 år till och med vårterminen det år man fyller 20 så kan man få studiehjälp. För att få studiehjälp måste man studera på heltid, dvs använda hela sin arbetstid till studier. Studiehjälpen beviljas för gymnasiala studier vid tex gymnasieskola, folkhögskola eller kommunal och statlig vuxenutbildning.

Vad är studiehjälp?

Från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få studiehjälp - ekonomiskt stöd.

Studiehjälp består av tre olika delar - studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Vad krävs för att få studiehjälp?

För att få studiehjälp måste du studera på heltid, det vill säga att hela arbetstiden går åt till studier. Studiehjälpen beviljas för gymnasiala studier vid tex gymnasieskola, folkhögskola eller kommunal och statlig vuxenutbildning.

Eleven måste delta i all undervisning för att få studiehjälp. Upprepad, ogiltig frånvaro, som inte beror på sjukdom eller liknande kan leda till att eleven inte har rätt till studiehjälp under viss tid.

Studiebidrag

Studiebidraget är 1050 kr per månad och du behöver inte ansöka om det. Det betalas ut månadsvis i efterskott (4 månader under höstterminen och 6 månader under vårterminen under förutsättning att du har fått bidraget januari till och med maj. Om du är omyndig betalas studiebidraget till din vårdnadshavare.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som du kan ansöka från CSN. Blanketten hittar du på deras hemsida eller hos kurator på skolan. I det extra tillägget prövar CSN din och din vårdnadshavares gemensamma ekonomi.

Extra tillägget är behovsprövat och delas ut med 285, 570 eller 855 kr per månad.

Länk till CSN:s hemsida (extern länk) Länk till annan webbplats.

Inackorderingstillägg

Om du har lång resväg till din skola eller behöver bo på en annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg från kommunen. Information om detta hittar du hos administratören på skolkontoret.

Du ansöker om inackorderingstillägg genom att fylla i vår e-blankett i blankettarkivet (under kategorin barn och utbildning):

Länk till Nordmalings kommuns blankettarkiv (extern länk, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att om du ska studera på friskola eller folkhögskola söker inackorderingstillägg från CSN.

Viktigt!

Eftersom CSN:s dataregister samkörs med bland annat Försäkringskassans dataregister kan även rätten till underhållsstöd, flerbarnstillägg och bostadsbidrag påverkas om studiehjälpen ej betalas ut.

För ytterligare information om studiestöd, resor och bostadsfrågor - kontakta studie- och yrkesvägledare.