Studiemedel

Från och med höstterminen då du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel.

Vad är studiemedel?

Studiemedel är ett sätt att finansiera dina studier och består av två delar - dels bidrag och dels lån som du behöver betala tillbaka med ränta. Du kan välja att ansöka om endast bidrag eller både bidrag och lån.

När kan jag ansöka om studiemedel?

Studiemedel kan sökas från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år.

Hur ansöker jag om studiemedel?

Du ansöker om studiemedel från CSN. Du kan antingen använda blanketten på CSN:s hemsida eller hos studie- och yrkesvägledare på Artediskolan.

Länk till CSN:s hemsida (extern webbplats) Länk till annan webbplats.