Anmäl om du blivit matförgiftad

Om du blivit sjuk efter att ha ätit ute på restaurang eller annan servering, eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik, och misstänker att det är maten som orsakat sjukdomen ska du kontakta miljökontoret.
Livsmedelsinspektören gör då en bedömning av fallet. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras.

Så här gör du en anmälan om matförgiftning

Skicka en anmälan om matförgiftning via e-tjänster. Det går även bra att skicka ett mejl till miljo@nordmaling.se alternativt nå oss via växeln 0930 - 140 00.
Tänk igenom och förbered dig så att du kan svara på följande frågor i din anmälan:

  • Var köpte du maten eller var åt du den? För att kunna göra en utredning behöver miljökontoret namn och adress på butiken eller restaurangen.
  • Vad bestod måltiden av (inklusive dryck)?
  • När åt du maten (datum och klockslag)?
  • Deltog fler i måltiden? Hur många?
  • Åt alla samma mat?
  • Hur många blev sjuka?
  • När blev du sjuk, vilka symptom hade du och hur länge varade symptomen?
  • Vad åt du mer under det dygn du blev sjuk?
  • Har du någon allergi eller överkänslighet?
  • Äter du någon särskild kost, till exempel vegetariskt eller vegankost?

Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighets register är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem. Du får vara anonym men chansen att vi ska kunna utreda minskar då eftersom vi inte kan återkomma till dig om det finns behov av ytterligare information.

Mer information

Fakta och goda råd om matförgiftningar finns på Livsmedelsverkets hemsida.