Livsmedelshygien

En förutsättning för att ingen ska bli sjuk av maten de äter är att hålla en god livsmedelshygien. Detta ligger till grunden för all livsmedelsverksamhet. I livsmedelshygien ingår både förvaring, förberedelse, tillagning, hantering och servering av livsmedel. För att kunna upprätthålla den goda standard på maten som efterfrågas krävs att redskap är hela och rena, att ingen kontaminering av livsmedlen sker samt att personer som hanterar dessa är väl utbildade i livsmedelshantering.

Rätt temperatur vid förvaring

Livsmedel måste förvaras i rätt temperatur för att undvika att skadliga mikroorganismer växer till. Det har även betydelse för hur länge livsmedlet håller sig fräscht. En grundtanke är att livsmedel alltid ska förvaras antingen varmt, eller kallt, för att förhindra bakterietillväxt. Detta då mikroorganismer växer bäst mellan 8-60 °C i temperatur. Av detta kan man då utläsa att kylvaror ska förvaras i en temperatur under 8 °C, och att varmhållning bör ske över 60 °C (i högst två timmar).

Rätt kläder

Hela och rena kläder är ett måste vid all livsmedelshantering. Personalen kan med fördel använda sig av hårnät, keps eller liknande för att hålla borta hår och smuts från maten. Personalkläder och privata kläder ska hållas åtskilda. Används plasthandskar i hanteringen krävs det att dessa byts ut regelbundet, samt att de är livsmedelsgodkända. Handtvätt bör ske regelbundet trots användning av plasthandskar för att förhindra bakterietillväxt som sedan kan överföras till livsmedlen.

Sjukdom

Vid sjukdom hos personal bör arbete med öppna, oförpackade, livsmedel inte ske. Detta för att minska kontamineringsrisken.

Rengöring och hantering

Att hålla både lokal och arbetsytor rena är en grundförutsättning för god livsmedelshygien. Städredskap bör förvaras åtskilda och upphängda. Kemikalier och rengöringsmedel ska hållas åtskilda från livsmedelsytor. Gällande hantering av rått kött bör det användas separata köksredskap till detta. Färdiglagad mat bör förvaras på separat plats från råa grönsaker och rått kött för att inte riskera att rått kött exempelvis hamnar i en sallad.

Tillagning och uppvärmning

Vid tillagning bör livsmedel hettas upp till ca 72 °C, detta för att avdöda de flesta bakterier och mikroorganismer som kan leva på ytan av livsmedlet. Nedkylning av livsmedel skall ske så fort tillagning är avslutad, och det bör ta max 4 timmar tills livsmedlet håller en temperatur på 8 °C.

Mer information om livsmedelshygien och vad man som företagare bör tänka på finns på Livsmedelsverkets hemsida.