Artediskolan 7-9 inklusive mottagningsenhet för nyanlända elever

Artediskolan 7-9 ligger i centrala Nordmaling och är en skola för årskurserna 7-9 och kommunens enda högstadieskola.

På Artediskolan 7-9 går elever i årskurserna 7-9 i treparallelliga klasser samt en mottagningsenhet för nyanlända grundskoleelever. Skolan ligger belägen centralt i Nordmaling.

I skolan finns även fritidsgård som är öppen hela skoldagen och i direkt anslutning ligger Nordmalings bibliotek, kommunala kulturskolan och den lokala simhallen. Artediskolan grundades 1941, då som Nordmalings Centralskola. 1995 fick skolan namnet Artediskolan, efter Peter Artedi. Artedi var den forskare som tillsammans med Linné lade grunden för den moderna systmatiken inom biologin.

I skolans närhet finns även två andra skolor för elever i grundskolans yngre årskurser - Artediskolan 4-6 och Artediskolan F-3.

Besöksadress

Stallgatan 14
914 81 Nordmaling

Postadress

Nordmalings kommun
Sektor utbildning
Artediskolan
914 81 NORDMALING

Telefon

Expedition: 0930-141 34

Personalrum: 0930-141 56

Rektor Birgitta Tornberg: 0930-141 55, 070-394 04 34


Guide till Artediskolan 7-9

Här hittar du som vårdnadshavare eller annan intresserad mycket matnyttig information om Artediskolan 7-9. I guiden finns bl.a. en förteckning över lärare & arbetslag liksom dokument som Likabehandlingsplan, kvalitetsrapport, ordningsregler och andra viktiga dokument.