Artediskolan F-3 (Levarskolan) inklusive fritidshem

Artediskolan F-3 ligger i centrala Nordmalings. och är en skola för årskurserna F - 3. I skolans lokaler återfinns även fritidshem med 3 avdelningar.

På Artediskolan F-3 går elever i årskurserna f-3 i två parallellklasser A och B. Varje klass har en ansvarig behörig lärare. Artediskolan F-3 bedriver sin undervisning på två olika platser. De allra yngsta, förskoleklasser och åk 1 har sina hemklassrum på Artediskolan F-3 och de lite äldre eleverna åk 2 och åk 3 går i lokaler på Artediskolan 7-9 som ligger ca 100m från Artediskolan F-3. Beroende på antal elever på skolan så kan vi organisera oss olika beroende på behov och möjligheter.

Fritidshemmen består av fritidspedagoger och barnskötare.

I direkt anslutning ligger Nordmalings bibliotek, kommunala kulturskolan och den lokala simhallen. I närområdet finns även tillgång till grön- och skogsområden, grusplaner, skidspår och slalombacke.

Ytterligare två andra skolor för elever i grundskolan finns inom skolområdet. Artediskolan 4-6, samt för elever grundskolans äldre årskurser Artediskolan 7-9. Samtliga skolor leds av var sin rektor varvid det sker ett kontinuerligt samarbete mellan dessa skolenheter

Besöksadress

Stallgatan 16
914 33 Nordmaling

Postadress

Nordmalings kommun
Sektor utbildning
Levarskolan
914 81 NORDMALING

Telefon

Expedition: 0930-141 34
Personalrum: 0930-140 78

Rektor Petra Vestermark 0930-14079, 0761379186