Gräsmyr skola med Åk F-6 inklusive fritidshem

Gräsmyrs skola ligger i nordöstra hörnet av Nordmalings kommun. Från Gräsmyr är det cirka 27 km till Nordmalings centrum och 33 km till Umeå centrum.

Gräsmyrs skola har en stor skolgård med stora gräsytor, lekkulle, lekställning samt idrottsplan som på vintern spolas till isbana.

Besöksadress

Fällan 39
914 95 Gräsmyr

Postadress

Nordmalings kommun
Sektor utbildning
Gräsmyr skola
914 81 NORDMALING

Telefon

Skolan: 0930-143 08
Sjukanmälningar: 0930-143 54
Rektor Anna Hällgren: 0930-141 02, 070-201 84 50