Farligt avfall

Saker som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande blir miljöfarligt avfall när du vill slänga dem. Kommunen har ansvar för insamling, transport och behandling av hushållens farliga avfall.

Hantering

Som privatperson lämnar du ditt farliga avfall till Nordmalings återvinningscentral på Åsgatan.

Det farliga avfallet du lämnar in ska vara väl förpackat. Behållare med vätska ska vara tillslutna och tydligt uppmärkta så att innehållet lätt kan identifieras.

Du får aldrig lägga farligt avfall bland annat avfall. Farligt avfall måste alltid sorteras ut separat för att undvika skador på miljön eller att de människor som hanterar ditt avfall råkar illa ut.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall kan exempelvis vara:

  • Tvättmaskiner
  • Leksaker med inbyggt batteri
  • Kaffekokare
  • Batterier
  • Nagellack
  • Lösningsmedel
  • Lågenergilampor
  • Lysrör