Cisterner och oljeavskiljare

När du tänker installera en cistern eller oljeavskiljare kan du behöva göra en anmälan till Bygg- och miljökontoret. Du kan även behöva kontakta andra myndigheter i dessa ärenden, exemeplvis räddningstjänst eller byggkontoret.