Cisterner

När du tänker installera en cistern kan du behöva göra en anmälan till Bygg- och miljökontoret. Det kan även krävas bygglov för installation, kontakta bygglovshandläggare vid osäkerheter.

Installation

Installation eller skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska anmälas till kommunens Bygg- och miljökontor. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas minst fyra veckor innan anläggningen tas i bruk. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet.

Informationsplikten gäller för cistern som rymmer mer än en kubikmeter ovan eller i mark samt tillhörande rörledningar och slangledningar. Informationsplikten gäller även för hantering av mer än 150 liter inom vattenskyddsområde.

Tillstånd

Tillstånd krävs i vissa fall för att hantera och förvara brandfarliga och explosiva varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. För mer information kontakta kommunens Räddningstjänst.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner placerade inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler, bland annat att:

  • Det är förbjudet att hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd.
  • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska vara väl synliga.
  • Cisterner ska ha en väl synlig skylt med texten "Vattenskyddsområde" samt information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

Om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde kontakta kommunens Bygg- och miljökontor.

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska ett intyg från den ackrediterade firman som utfört tömningen och rengöringen av cisternen skickas till Bygg- och miljökontoret. Cisternen bör i första hand avlägsnas och i andra hand tömmas, rengöras och fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsröret och avluftningsledningen tas bort så att cisternen inte återfylls av misstag.

Avgift

För handläggning av information om installation av cistern, återkommande kontroll samt cistern som tas ur bruk tas avgift enligt gällande taxa.

Blanketter och e-tjänster

Anmälan om installation av cistern Pdf, 179.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om cistern som tas ur bruk kan du göra via våra e-tjänster: Cistern som tas ur bruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.