Anmäl skrotbil

Skrotbilar är ett stort problem. Risken finns att olja och andra ämnen frigörs i naturen men skrotet bidrar också till att det ser skräpigt och stökigt ut. De är dessutom farliga för lekande barn.

Hjälp till att städa Nordmaling; rapportera skrotbilar till kommunen.