Biltvätt på gatan

Smutsiga fordon innehåller asfaltrester, petroleumprodukter, gummirester, salt och sand.

Vattnet efter biltvätt innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga tungmetaller, t ex bly, kadmium och krom. Dessutom ingår tensider och andra kemikalier som finns i bilschampo och bilvårdsprodukter (finns även i miljömärkta biltvättmedel). Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner de miljöskadliga ämnena, via dagvattenbrunnar, direkt ut i närmaste vattendrag där djur och växter skadas. Ska bilen bara spolas av ställer du den på en gräs- eller grusyta för att undvika att vattnet rinner till dagvattensystemet.

Tvätthallar

Bäst är att åka till en biltvätt eller “gör-det-själv"-hall. Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort 80-90 % av föroreningarna. Vissa anläggningar har reningsverk och annars passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds till avloppsreningsverket. Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet.

I Nordmalings kommun finns det möjlighet att tvätta bilen hos exempelvis Circle K Länk till annan webbplats..