Fett- och oljeavskiljare

Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

Fettavskiljare

Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du har en restaurang. Fettavlagringar bildar även en giftig, illaluktande svavelvätgas som orsakar frätskador i avloppsledningar och försämrar både boende- och arbetsmiljö.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare krävs för exempelvis bilverkstäder, bilvårdsanläggningar och parkeringsplatser för att fånga upp olja, metaller och organiska ämnen. Dessa ämnen stör den biologiska processen i reningsverken.

Blankett för anmälan

Här kan du ladda ned en ifyllnadsbar PDf-fil för anmälan om fett-eller oljeavskiljare i din verksamhet: Anmälningsblankett Pdf, 121.7 kB.

Denna kan du sedan lämna in till Bygg- och miljökontoret via vanlig post eller via e-post till miljo@nordmaling.se.