Kommunalt dricksvatten

VAKIN, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, ansvarar för driften av våra fem kommunala dricksvattenverk.

Tillsyn

Miljökontoret har tillsyn över de kommunala vattenverken. Enheten kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs genom att bland annat inspektera vattenverken och kontrollera rutiner i verksamheten.

Klagomål

Om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet eller har övriga synpunkter eller klagomål ska du kontakta kommunens miljökontor. Du kan också kontakta VAKIN som är huvudman för det kommunala dricksvattnet.

Vattenverk

VAKIN ansvarar för drift och skötsel av vattenverken

  • Floxen vattenverk
  • Gräsmyr vattenverk
  • Norrfors vattenverk
  • Brattsbacka vattenverk
  • Nyåker vattenverk

Vatten i kommersiell eller offentlig verksamhet

Om man använder vatten från egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet gäller i de flesta fall Livsmedelsverkets regler för dricksvatten. Dricksvattenproducenten måste registrera sig hos kommunen och följa reglerna i dricksvattenföreskrifterna. Är du osäker på om du måste registrera dig, kontakta miljökontoret.

Dricksvattenföreskrifterna gäller bland annat

  • Livsmedelsverksamheter, till exempel restauranger, caféer, livsmedelsproducenter
  • Offentliga verksamheter, till exempel skolor och vårdhem
  • Kommersiella verksamheter, till exempel hotell, stuguthyrning
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 m³ dricksvatten per dygn eller mer, eller
  • Om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.