Avgifter för serveringstillstånd

På denna sida hittar du information om kommunens avgifter för att ansöka om samt förändra alkoholtillstånd.

När betalar jag avgiften?

Avgiften måste vara betald innan handläggningen av din ansökan kan påbörjas. Därför är det viktigt att betala den i god tid.

Var betalar jag avgiften?

Du betalar avgiften till Nordmalings kommun. För information om vilket konto du ska betala till kontakta kommunens ekonomiavdelning via växeln: 0930-140 00.

Vad kostar det att ansöka eller förändra ett serveringtillstånd?

Att ansöka om eller förändra ett serveringstillstånd kostar en avgift enligt fastställd taxa som finns under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret Öppnas i nytt fönster.". Avgiften baseras på antal handläggningstimmar enligt nedan.

 • Permanenta serveringstillstånd
  För allmänheten 9 timmar
  För slutna sällskap 6 timmar
 • Tillfälliga tillstånd
  För allmänheten 6 timmar
  För slutna sällskap 1 timme
  Provsmakning 4 timmar (saknar permanent tillstånd)
 • Ändringar i tillstånd
  Permanent tillstånd 4,5 timmar
  Ändring av ägare 4 timmar
  Övriga ändringar 2 timmar
 • Anmälan
  Kryddning av snaps 0,5 timmar
  Anmälan om provsmakning 1 timme (innehar permanent tillstånd)

Vad kostar kunskapsprovet?

 • Permanent tillstånd
  För allmänheten 2 timmar
  Slutna sällskap 1,5 timmar
 • Tillfälligt tillstånd
  För allmänheten 1 timme
  För slutna sällskap 1 timme