Kunskapsprov

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. För att visa att du har det måste du klara ett kunskapsprov.

Här kan du läsa mer om provet och hur det går till att göra det. Beroende på antalet personer som har direkt ansvar över verksamheten så görs en bedömning över hur stor del av ledningen som behöver genomföra kunskapsprovet. I ett bolag med enbart två delägare räcker det att endast en genomför ett kunskapsprov. I större företag, som hotell- och restaurangkedjor, räcker det om de som har ledande positioner i restaurangverksamheten kan lagen.

Den som ska göra provet ska för bolagets räkning kunna teckna firma, det vill säga föra bolagets talan gentemot myndigheter eller banker och ha befogenhet att skriva under bindande avtal. Det är vi på tillståndsenheten som bedömer vilka som anses vara personer med betydande inflytande och vilka som behöver göra provet.

Så här går provet till

För att göra provet måste du visa en godkänd legitimation och inga hjälpmedel får användas. Du gör provet på en dator genom att fylla i dina svar i ett formulär. Du har högst 90 minuter på dig. Vid särskilda skäl kan du begära att få göra provet muntligt, till exempel tillsammans med en tolk.

Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i provet.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om kunskapsprovet samt vad du som sökande kan behöva studera inför ett prov. Lathund för alkohollagen kan också vara en hjälp när du förbereder dig inför ett kunskapsprov.

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan göra provet muntligt

Du kan göra provet på svenska, engelska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt.

Du kan göra omprov

Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger (där du får betala extra för det andra omprovet). Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd. Avgifter betalas inte tillbaka i det fall du inte klarar provet.

Vilka behöver inte göra provet?

I några få undantagsfall behöver den sökande inte genomföra ett kunskapsprov. Det kan vara om den sökande:

  • tidigare har gjort ett prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  • inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan har gjort ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  • inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta
  • inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle får kommunen göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov. Det gäller ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.