Kunskapsprov

På denna sida hittar du information om vad som gäller för kunskapsprovet för att kunna få serveringstillstånd. För att få serveringstillstånd måste man göra ett prov för att visa att man har tillräckliga kunskaper i alkohollagen med tillhörande regler.

När gör jag kunskapsprov?

När du lämnat in din ansökan om serveringstillstånd bokar du en tid för kunskapsprov. Provet genomförs i kommunhuset men är framtaget av Folkhälsomyndigheten och ser likadant ut över hela landet.

Så här går provet till

Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet. Provet gör du på en dator i kommunhuset. Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i provet. Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel och tiden för provet är högst 90 minuter.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om kunskapsprovet samt vad du som sökande kan behöva studera inför ett prov. Lathund för alkohollagen kan också vara en hjälp när du förbereder dig inför ett kunskapsprov.

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan göra provet muntligt

Du kan göra provet på svenska, engelska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt.

Du kan göra omprov

Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger (där du får betala extra för det andra omprovet). Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd. Avgifter betalas inte tillbaka i det fall du inte klarar provet.

Finns det något sätt att slippa göra kunskapsprovet?

I några få undantagsfall behöver den sökande inte genomföra ett kunskapsprov. Det kan vara om den sökande:

  • tidigare har gjort ett prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  • inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan har gjort ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  • inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta
  • inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle får kommunen göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov. Det gäller ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.