Olika typer av serveringstillstånd

Olika typer av serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Det finns flera olika typer av tillstånd. Vilket du behöver beror på var och under hur lång period du vill servera alkohol och också på hur din verksamhet ser ut.
I Nordmalings kommun är det kommunens alkoholenhet på miljökontoret som hanterar dessa ansökningar.

Hur ansöker jag?

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök via blankett

Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:
Skickas till: Bygg- och miljökontoret, Nordmalings kommun , 914 81 Nordmaling
Besöksadress: Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling

Kvitto på betald ansökningsavgift

För att tillståndsenheten ska behandla din ansökan måste du betala en ansökningsavgift. Avgiften ska du betala in på bankgiro 763-2086. Kvittot på betalningen ska du skicka in tillsammans med din ansökan. Därefter gör handläggaren en översyn av din ansökan, för att se att samtliga handlingar finns bifogade.