Tillfälliga och övriga tillstånd

Du ska ansöka om tillfälligt serveringstillstånd om du till slutet sällskap eller allmänheten vill servera alkohol vid enstaka tillfälle, eller flera tillfällen.

Tillfällig servering

För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget och ha något gemensamt, som exempelvis att de ingår i samma förening eller är kollegor. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap och inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Om du driver ett cateringföretag och planerar att regelbundet servera alkohol till slutna sällskap kan du istället ansöka om stadigvarande tillstånd för catering till slutet sällskap.

Krav på verksamheten

För att få tillfälligt serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

 • Serveringen får inte vara stadigvarande – det finns en begränsning i hur ofta återkommande arrangemanget kan vara och/eller hur lång tidsperiod arrangemanget pågår.
 • Lagad eller tillredd mat ska serveras.
 • Alkoholen som säljs till ett slutet sällskap måste köpas in från Systembolaget. Vid försäljning till allmänheten kan alkoholen även köpas in hos partihandlare. Restriktivitet råder gällande tillstånd att servera spritdrycker.

Catering

Du som driver ett cateringföretag kan få stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap under förutsättning att

 • cateringverksamheten har ett eget kök för tillredning av mat
 • den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Gemensamt serveringsutrymme

Du kan få tillstånd att använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter. För att få tillstånd att använda ett gemensamt serveringsutrymme krävs det att

 • ni gemensamt skickar in en ansökan om gemensamt serveringsutrymme till miljökontoret
 • varje sökande först har ett serveringstillstånd för sin egen verksamhet
 • varje tillståndsinnehavare ansvarar för ordning och nykterhet.

Provsmakning

Du som exempelvis driver ett destilleri och regelbundet vill anordna provsmakningar för allmänheten som en del av verksamheten behöver först och främst ett stadigvarande serveringstillstånd. Därefter ska du skicka in en anmälan till miljökontoret inför varje provsmakningstillfälle.

Anmälan för provsmakningen ska omfatta

 • de drycker som provsmakningen avser
 • den lokal där provsmakningen ska äga rum.

Vid provsmakningstillfället ska du tänka på att

 • det finns inga krav på att du samtidigt ska ha matservering
 • provsmakning skiljer sig från "vanlig" servering på så sätt att du endast serverar en liten mängd alkohol
 • du som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Kryddning av snaps

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker får själv och enligt eget recept krydda okryddat brännvin i den egna verksamheten, men det ska först anmälas till miljökontoret.

Observera att det endast är tillåtet att krydda okryddat brännvin och ingenting annat. Syftet med att göra kryddning av spritdryck lagligt är för att du ska kunna servera verksamhetens egna snaps till julbord eller liknande tillställningar.