Restaurangrapport

I början av varje år får tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd en restaurangrapport med posten. Den ska fylllas i och skickas in.

Du kan registrera uppgifterna direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. En kod efterfrågas – använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten vi skickat.

Eller: fyll i restarurangrapporten vi skickat och återsänd den till Miljökontoret, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling.

Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år. Vid påminnelse om försent inlämnad restaurangrapport tillkommer en påminnelseavgift baserad på 1 timmes handläggningstid. Vid en andra påminnelse uppgår avgiften till 2 timmars handläggningstid (enligt taxa).