Finansieringsplan

Kommunen behöver veta hur finansieringen av din verksamhet har gått till. Du behöver därför visa pengarnas väg från början till dess att betalningen gjorts. Vår uppgift är att säkerställa att alla pengar som finansierat verksamheten har tjänats på laglig väg och är beskattade.

En blankett för finansieringsplan kan laddas ned via denna länk: Finansieringsplan Pdf, 380.6 kB.

Denna kan du sedan fylla i och inlämna tillsammans med din ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

Exempel: Du har köpt en restaurang för 2 miljoner kronor

Med exemplet vill vi ge en bild av vilka handlingar du kan behöva komplettera din ansökan med för att visa hur verksamheten finansieras.

Du har lånat 700 000 kronor från en bank

Då vill vi på miljökontoret ha in:

 • lånehandling (skuldebrev) från banken, med datum och ditt namn.
 • kontoutdrag som visar att lånebeloppet är insatt på ditt bankkonto. Det är viktigt att det på kontoutdraget framgår bankkontonummer, vem bankkontot tillhör, datum och kontots saldo.

Du har sparat 500 000 kronor

Då vill vi ha in:

 • förklaring på alla belopp som gjort det möjligt för dig att spara pengarna.
 • kontoutdrag som visar hur du sparat ihop pengarna. Det är viktigt att det på kontoutdraget framgår vem bankkontot tillhör, datum och saldo.

Du har fått eller lånat 250 000 kronor från en annan person

Då vill vi ha in:

 • gåvobrev eller skuldebrev samt kontoutdrag som visar hur personen som gav dig pengarna sparat ihop summan och att pengarna fanns på bankkontot. Det är viktigt att det på bankkontoutdraget framgår vem bankkontot tillhör, datum och kontots saldo.
 • kontoutdrag som visar hur gåvogivaren eller långivaren har sparat ihop pengarna. Det är viktigt att det på kontoutdraget framgår vem bankkontot tillhör, datum och kontots saldo.
 • transaktionsdetalj som visar vilket bankkonto pengarna fördes över från och till vilket bankkonto de flyttades.

Du har lånat 450 000 kronor genom ett bryggerilån

Då vill vi ha in:

 • avtal med bryggeriet, undertecknat och daterat.
 • kontoutdrag som visar att lånebeloppet är insatt på ditt bankkonto. Det är viktigt att kontoutdraget visar vem bankkontot tillhör, datum och kontots saldo.

Du har fått i gåva, fått koncernbidrag eller lånat 100 000 kronor från ett annat företag

Då vill vi ha in:

 • bokföringsunderlag eller årsredovisning, som visar båda företagens redovisning. Det är viktigt att datum finns med på underlaget.
 • eventuellt gåvobrev eller skuldebrev samt kontoutdrag för företaget som skänkt eller lånat ut pengarna. Det är viktigt att kontoutdraget visar vem bankkontot tillhör, datum och saldo.
 • transaktionsdetalj som visar vilket bankkonto pengarna fördes över från och på vilket bankkonto pengarna sattes in.

Du har betalat säljaren

Då vill vi ha in:

 • kontoutdrag från ditt bankkonto som visar att alla pengar funnits på ditt bankkonto innan du gör överföring till säljaren.
 • transaktionsdetalj som visar från vilket bankkonto pengarna tas ut och vilket bankkonto de sätts in på.
 • handling som visar att säljaren är innehavare av kontot som du för över pengarna till.