Folköl

Folköl (öl klass II) är en maltdryck som har en alkoholhalt på mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. För att få sälja folköl i butik eller servera folköl vid en tillställning ska du anmäla detta till kommunen. Dessutom måste din verksamhet uppfylla vissa villkor.

Anmälningsplikt

Du som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Du är även skyldig att ha ett egenkontrollprogram för ölförsäljning.

Anmälningsplikten gäller inte i de fall där serveringstillstånd finns.

Villkor för detaljhandel med folköl

För att få sälja folköl krävs att din butik är registrerad för livsmedelshantering hos kommunen. Du ska stadigvarande erbjuda ett brett sortiment av matvaror i butiken. Kunden ska kunna köpa frukost, lunch och middag, dvs mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter. Det ska även finnas ett sortiment av lättdrycker i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Endast vanligt kiosksortiment, som glass, godis, chips, kaffe, te och kakor, är inte tillräckligt.

Villkor för servering av folköl

För att få servera folköl krävs att din verksamhet är registrerad för livsmedelshantering av kommunen. Dessutom ska du servera mat under den tid folköl serveras. Minimikravet på mat vid servering av folköl är pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare eller kebab. Det ska även finnas ett sortiment av lättdrycker, till exempel lättöl, läsk och vatten, på serveringsstället. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl:

 • Egenkontrollprogram ska finnas i butiken / restaurangen.
 • 18-årsgräns: Den som säljer folköl ansvarar för att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
 • Berusade personer: Folköl får inte säljas till eller serveras någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Langning: Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att varan kommer att ges till någon under 18 år.
 • Kontrollköp: Sedan maj 2014 får kommunen göra kontrollköp av folköl. Det kommer att användas löpande i den vanliga tillsynen. Vid ett kontrollköp kontrolleras att folkölen inte erbjuds till försäljning för dem under 18 år.

Egenkontroll

Du som säljer folköl i butik eller serverar folköl vid en tillställning ska kontrollera att försäljningen följer alkohollagen. För denna kontroll ska du ha arbetat fram ett skriftligt program. Kommun och polis har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn.

Ett program för egenkontroll bör innehålla följande:

 • Kunskap/utbildning: hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl
 • Försäljningsansvarig: vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift
 • Information till kunderna: vilka skyltar finns för att informera om åldersgränser för folköl och hur placeras skyltarna i butiken
 • Kassarutiner: vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning
 • Åtgärder: vilka åtgärder kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs
 • Dokumentation: hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevanden av egenkontrollen.

Sanktioner

Enligt alkohollagen ska den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer öl till den som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader. Kommunen kan förbjuda försäljning och servering av folköl eller ge en varning. Förbud kan ges för antingen sex eller tolv månader, beroende på hur allvarlig förseelsen var.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med Polisen ansvar för att genomföra tillsyn över försäljning och servering. Dessa kan också meddela beslut om varning eller förbud mot att sälja folköl. Kommunen får också ta ut en tillsynsavgift av de som har en servering eller har en affärsverksamhet som säljer öl.

Avgift

Avgift för anmälan, samt årlig tillsyn, tas ut enligt gällande taxa för Miljökontoret som du hittar under fliken "Taxa för bygg- och miljökontoret".