Avloppsreningsverk

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg. Huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening. Inom Nordmalings kommuns verksamhetsområde finns 6 kommunala reningsverk för spillvatten.

Våra avloppsreningsverk finns på följande platser:

Nordmaling, Rundvik, Håknäs, Norrfors, Brattsbacka, Nyåker och Gräsmyr.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket

Ingenting försvinner - allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket. Varje dag spolas det ner en mängd saker som inte har i avloppet att göra – trasor, tops, fimpar, tamponger och kattsand, för att nämna några exempel. Allt detta orsakar stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och i reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.

Avloppsreningsverket är byggt för att ta bort organiska ämnen och fosfor, men tyvärr spolas också miljöfarliga saker ner som mediciner, olja, färg, lösningsmedel och annat som vi inte kan rena på reningsverket. Miljöfarliga ämnen fortsätter då antingen vidare ut i våra vattendrag, eller slår ut våra mikroorganismer som finns i reningsverken som ska rena vattnet. Så tänk på att vara snäll mot naturen. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Inget annat.